• Norrköpings kontoristförening, Box 618 601 14 Norrköping

 VÄLKOMMEN att söka medlemskap

Du som är folkbokförd i Norrköping och verksam inom merkantil (kommersiell, affärsmässig) verksamhet är välkommen att söka medlemskap i Norrköpings Kontoristförening. Läs mer under fliken medlemskap.

 

Årsmöte 

Äger rum i april

Stipendier

Stipendieansökningar 2020 kommer att behandlas vid möte efter sommaren.

Alla utelöpande stipendier och sådana som beviljas 2020 kan nyttjas tom 30 mars 2022 utan särskild ansökan. 

Välkommen att skicka in din stipendieansökan senast den 31 mars. Läs mer om villkor under fliken Stipendier. Där finns också ansökningsblankett.

 

Hyresbidrag och julgåvor

Ansökan senast 10 december, läs mer under fliken Bidrag 

I mer än 75 år har "kontorister som är arbetslösa av åldersskäl" kunnat söka bidrag ur Fröken Maria Pehrsons Donationsfond. Men tiden har sprungit ifrån henne och det är svårt att hitta sökande. Läs mer under fliken Bidrag.

Artikel i Norrköpings Tidningar 13 januari 2018