I samband med föreningens 100-årsjubileum togs en jubileumstidskrift fram