Årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna att delta i årsmötet som hålls under april. Annonsering om datum sker i Norrköpings Tidningar. Anmälan görs via e-post till Margareta Ljung, ljung.bjork@telia.com , eller per telefon till Lars Falkenlind, tel 070-556 47 54 eller 011-10 40 31

Stipendier

Välkommen att skicka in din stipendieansökan senast den 31 mars. Läs mer om villkor under fliken Stipendier. Där finns också ansökningsblankett.

Hyresbidrag och julgåvor

Ansökan senast 10 december, läs mer under fiken Bidrag