Norrköpings Kontoristförening

Föreningen bildades 1902 och utgjorde då ett nav i ett socialt nätverk för kontorister och andra merkantilt verksamma personer i Norrköping. Under föreningens verksamhetstid har denna anförtrotts förvaltningen av ett antal stiftelser vars ändamål är att verka för ökad språkkompetens bland föreningens medlemmar samt att hjälpa äldre behövande kontorister med hyresbidrag och julgåva. Villkor samt ansökningsblanketter för stipendier respektive bidrag finns under separata flikar ovan. 

Antalet medlemmar i föreningen är ca 500 st. 

Föreningens verksamhet består idag av att förvalta stiftelsernas förmögenheter och dela ut större delen av avkastningen som stipendier eller hyresbidrag/julgåva. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, som består av sex ledamöter och två suppleanter. Föreningen har sedan år 1960 inga egna lokaler. 

Styrelse för Norrköpings Kontoristförening 

Lars Falkenlind, ordförande

Mikael Gustafsson, vice ordförande 

Kristina Ackbar, kassör 

Susanne Thörn, sekreterare 

Leontine Häggman, ledamot 

Margareta Ljung, ledamot 

Birgitta Persson, suppleant 

Anna Lena Öhlund, suppleant, webbansvarig 

Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år

I oktober 2012 anordnades en jubileumsmiddag med dans, dit alla medlemmar var inbjudna. I samband med 110-årsjubileet intervjuades föreningens ordförande i NT. 

I samband med föreningens 100-årsjubileum togs en jubileumstidskrift fram, se nedan.

Artikel 110-årsjubileum

Jubileumsskrift NKF 100 år