Norrköpings Kontoristförening

Box 618

601 14 Norrköping

Organisationsmummer 825001-0165

Bankgiro 364-7997

Föreningen bildades 1902 och utgjorde då ett nav i ett socialt nätverk för kontorister och andra merkantilt verksamma personer i Norrköping. Under föreningens verksamhetstid har denna anförtrotts förvaltningen av ett antal stiftelser vars ändamål är att verka för ökad språkkompetens bland föreningens medlemmar samt att hjälpa äldre behövande kontorister med hyresbidrag och julgåva. Villkor samt ansökningsblanketter för stipendier respektive bidrag finns under separata flikar ovan. 

Antalet medlemmar i föreningen är ca 500 st. 

Föreningens verksamhet består idag av att förvalta stiftelsernas förmögenheter och dela ut större delen av avkastningen som stipendier eller hyresbidrag/julgåva. Föreningens verksamhet leds av en styrelse, som består av sex ledamöter och två suppleanter. Föreningen har sedan år 1960 inga egna lokaler. 

Styrelse för Norrköpings Kontoristförening 

Mikael Gustafsson, ordförande 

Rickard Jonsson, vice ordförande

Kristina Ackbar, kassör 

Katarina Rybom, sekreterare 

Anna Lena Öhlund, ledamot

Ann-Sofie Littås, ledamot  

Lars Falkenlind, suppleant

Birgitta Persson, suppleant 

 

Styrelsen sammanträder 8-10 gånger per år

 

Edward Blombergh

Artikel 110-årsjubileum

Jubileumsskrift NKF 100 år